Najczęściej zadawane pytania

 

aJakie drewno nadaje się do palenia w kominku. Jak ocenić, czy drewno nadaje się do celów opałowych ?
Przyjmuje się, że drewno wykorzystywane do celów opałowych musi mieć wilgotność nie przekraczającą 22%. Drewno "mokre" po pozyskaniu posiada wilgotność oscylującą w przedziale 45-70% w zależności od gatunku. Prędkość wysychania drewna jest zależna od :
* gęstości (gatunek)
* rozmiaru polan (drewno niepołupane będzie schło proporcjonalnie dłużej)
* sposobu suszenia
Przyjmuje się dla polan o średnicy 25-30 cm następujące czasookresy suszenia

Gatunek Czas schnięcia do osiągnięcia wilgotności < 22%
Dąb 24 miesiące
Grab 24 miesięcy
Jawor 16 miesięcy
Buk 16 miesięcy
Brzoza 12 miesięcy
Olcha 12 miesięcy
Sosna 8 miesięcy

Najprostszy pomiar wilgotności wykonuje się metodą elektroniczną, badając opór elektryczny badanego drewna. Pomiar taki możecie Państwo wykonać za pomocą higrometru, który na życzenie dostarczamy przy okazji realizacji zlecenia.

a Jak dobrać optymalny skład drewna opałowego względem gatunków?
Droradzając optymalny dobór drewna wyodrębniliśmy trzy kryteria oceny:
KRYTERIUM WYDAJNOŚCI
Ilość energii jaką możemy pozyskać w procesie spalania drewna jest wprost proporcjonalna do jego kaloryczności ta zaś jest proporcjonalna do gęstości drewna. Tak więc najbardziej wydajne w świetle tego kryterium będzie drewno o najwyższej gęstości. 
wykres
Zatem biorąc pod uwagę to kryterium należy uszeregować wybór w sposób następujący : dąb, akacja, buk

KRYTERIUM TEMPERATURY SPALANIA
Jeżeli chcemy przyspieszyć rozgrzanie kominka np. w trakcie rozpalania lub wypalania sadzy należy zastosować drewno o wysokiej temperaturze spalania. W świetle tego kryterium nasz wybór powinien wyglądać w następującej kolejności : osika, grab, brzoza, sosna, olcha

Kryterium ilości dymu wytwarzanego w trakcie spalania.
Jedno z najistotniejszych kryteriów przy doborze drewna do zastosowania w kominku.  Należy tu uszeregować gatunki biorąc pod uwagę ilość substancji smolistych zawartych w drewnie oraz korze. W przypadku tego kryterium wybór powinien wyglądać : grab, jawor, dąb, buk

aJakie są konsekwencje zastosowania niewłaściwego drewna ?
-
Produceni wkładów kominkowych gwarantują bezawaryjną ich pracę jedynie przy zastosowaniu drewna o wilgotności niższej niż 24%. Zatem jeśli drewno jest mokre, możemy liczyć się z pęknięciem żeliwnych płyt i utratą gwaracji na palenisko.
- Substancje smoliste w obecności pary wodnej przywierają do przewodu kominowego blokując grawitacyjne unoszenie dymu. Zatem musimy się liczyć z częstymi odwiedzinami kominiarza.
- Zwiększona lepkość substancji smolisytch powoduje, że częściej musimy czyścić szybę kominka.
- Znaczna część energii spalanego materiału, która powinna trafić do naszego domu jest złużywana do odparowania nadmiaru wody zawartej w drewnie.
- Komfort eksploatacji naszego plaeniska drastycznie spada. Drewno trudno rozpalić. Po rozpaleniu drewno bardzo kopci.

aCo to znaczy metr przestrzenny drewna ? Czym różni się objętość "metr przestrzenny" od "metr sześcienny" ?
Metr szecienny [m3] drewna to jednostka opisująca objętość drewna. Metr przestrzenny [mp] to jednostka opisująca objętość drewna bez uwzględnienia przestrzeni powietrznych pomiędzy polanami. Przyjmuje się, że 1 mp drewna można wyprodukować z surowca o objętości 0,6-0,75 m3 (w zależności od rozmiaru polan). 1 [mp] drewna należy rozumieć jako 1 [m3] ściśle ułożonych polan. Przyjmuje się, że jeżeli drewno nie jest ułożone (co zwiększa ilość wolnych przestrzeni pomiędzy polanami) to 1 m3 "rzuconego drewna" będzie satnowił około 0,65 [mp].

aJakie są gabaryty drewna ?
Standardowy rozmiar to polano o długości 42 cm i średnicy 15-25 cm przełupane na 2-4 kawałki. Nie dostarczamy polan nieprzełupanych. Takie drewno bowiem gorzej wysycha i zdecydowanie zmniejasza komfort eksploatacyjny.